Pravimo funkcionalne i vizuelno dopadljive web stranice prema Vašim zahtjevima. Nakon početnog usaglašavanje, počinjemo izradu web stranice kroz slijedeće procese:

  • Analiza – iscrpno prikupljanje podataka o Vašoj kompaniji
  • Planiranje – detaljna razrada plana i dinamike aktivnosti
  • Dizajn – web dizajn, elementi stranice, povezivanje sadržaja …
  • Održavanje – održavanje sadržaja, zaštita od neovlaštenih upada…
  • Nadogradnja – proširivanje funkcionalnosti i objavljenih sadržaja

Vaš zadatak je da nam osigurate upute i materijale potrebne za kvalitetnu izradu web stranice (logotip, tekstove, fotografije), a naš zadatak je idejno rješenje stranice i njezina izrada.Ukoliko neki od potrebnih materijala nemate naši dizajneri Vam mogu uraditi i idejna rješenja.